Forskning som samtal

Forskning är ett samtal – eller borde i alla fall vara det.

Det räcker inte att samla in data och analysera dem (eller hur man nu gör sin forskning); man måste också dela med sig av resultaten. Och även om det vetenskapliga samtalet är både livaktigt och givande är det för det mesta förbehållet en redan initierad krets.

Vetenskapliga artiklar och böcker tenderar att vara svåra att få tag på eller förstå sig på för en intresserad allmänhet. Det är förstås synd, men kanske svårt att komma ifrån. Därför behövs det kanaler som gör forskning tillgänglig och som gör att forskningen kan bli en del av ett mer allmänt samtal – också!

Det här är en sådan kanal. Här kommer det med jämna mellanrum (ungefär en gång i månaden) dyka upp beskrivningar av forskningsresultat från samtalsstudier från hela världen. Kanske blir det en början på fler samtal – kring köksbord, i mejlboxen eller på jobbet?