Jag heter Marie Flinkfeldt och är biträdande lektor i socialt arbete vid Uppsala universitet.

Min forskning handlar om samtal och socialt samspel i olika institutionella sammanhang. Jag är framför allt intresserad av relationen mellan det privata och det offentliga i situationer där denna ställs på sin spets. Hur ser kommunikationen mellan privatpersoner och olika välfärdsstatliga organisationer ut, hur bär man sig åt för att få hjälp i olika sammanhang och hur kan välfärdsstatens utövare bemöta medborgare/brukare/klienter/kunder på ett bra sätt samtidigt som de effektivt utför olika uppgifter? Jag har bl.a. studerat flerpartsmöten, kundtjänstsamtal, sjukvårdsbesök och kundservice på Facebook.

Jag disputerade i sociologi vid Uppsala universitet 2016. Sedan dess har jag medverkat i eller lett flera större externfinansierade forskningsprojekt:
– “På tal om pengar: Problemformuleringar, hjälp och bemötande när ekonomiskt utsatta barnfamiljer ringer till Försäkringskassan”, 2016-2018, med forskningsfinansiering från Försäkringskassan.
– “Lika villkor? Yttringar av ojämställdhet i föräldrars kontakter med Försäkringskassan om föräldraledighet”, 2018-2021, med forskningsfinansiering från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).
– “Gender and equality in institutional interaction”, 2019, forskningsfinansiering från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).
– “När Försäkringskassan får nya sociala problem i knät: Underhållsstödshandläggares samtalsstrategier för att bedöma och bemöta våld i nära relationer”, 2020-2021, forskningsfinansiering från Försäkringskassan.

I min forskning arbetar jag gärna tillsammans med organisationer. Jag är t.ex. intresserad av hur klientrelationer byggs upp, hur service går till och hur konflikter eller andra problem kan hanteras på ett bra sätt.

Hör av dig till mig om du vill veta mer om min forskning eller har idéer kring olika slags samarbeten!

Jag nås enklast på marie (punkt) flinkfeldt (at) umu.se